Aplikace Tieto Smart Utilities

Komplexní CRM aplikace pro telefonní operátory energetických společností

Tieto Smart Utilities Application

O projektu

TietoEvry je velká nadnárodní korporace s více než patnácti tisíci zaměstnanci a je jednou z největších IT společností v Evropě. Jejími zákazníky jsou zejména velké korporace a veřejná správa.

Aplikace Tieto Smart Utilities sestává z několika samostatných aplikací, které jsou vyvíjeny jako customizovatelný produkt. Když jsem nastopupil do Tieta, měli jsme velice dobře fungující UX team zaměřený na dva hlavní směry:

  • Vytváření nových funkcionalit ve stávajícím systému a dílčí úpravy existujících modulů.
  • Komplexní redesign aplikace, aby design odpovídal moderním nárokům na estetičnost, použitelnost a přístupnost.

Já jsem se podílel převážně na redesignu aplikace - spolunastavoval jsem na vizuální strategii, spoluvytvářel knihovnu designových komponent a vymýšlel koncepty pro layout nových modulů a funkcionalit. Dále bylo mojí rolí realizovat uživatelské testy a zavádět UX procesy do praxe.

 
 

Výzva

Během mého skoro dvouletého působení v Tietu jsem se podílel na bezpočtu dílčích projektů. V rámci tohoto portfolia bych rád prezentoval úvodní obrazovky aplikace a modul faktur, který jsme interně označovali "AR".

Tento AR modul bylo potřeba zmigrovat z jednoho systému a přenést na nové technologie, do prostředí nového vizuálního stylu.

Průzkum současných procesů

Nejprve jsem si prošel současnou aplikaci a prošel uživatelské scénáře. V aplikaci bylo asi 6 různých navigací, z nichž 3 bylo potřeba přenést do nového prostředí, zbylé se týkaly pouze původního prostředí. Zajímavostí bylo, že hlavní prvky Call to Action byly skryty v dialogovém okně vyvolaném pravým tlačítkem, což uživatelé nečekali.

Skicování

Největším oříškem bylo zkombinovat 4 různé navigace a tlačítka CTA uspořádat tak, aby aplikace byla intuitivní a zasazena do vizuálního rámce. Zároveň bylo potřeba vymýšlet co nejméně nových designových komponent. Vytvořil jsem proto několik verzí papírových skic, které sloužily hlavně jako ujasnění si rozsahu redesignu a optimalizaci celého procesu.

Prototypy a testy

Na základě těchto skic jsem vytvořil v prototypovacím nástroji barevný prototyp, který již využíval námi vytvořenou knihovnu designových komponent. Bohužel jsme pro tento modul neměli k dispozici testery z řad reálných uživatelů a tak jsme jednotlivé obrazovky procházeli s kolegy vývojáři, product ownery a architekty.

 
 

Můj výstup

Procesní modely, customer journeys, skici, prototypy, knihovna komponent, design system / style guide, pixel-perfect vizuální návrhy

Login screen

Přihlášení do aplikace
Zjednodušení přihlášení na 2 nejnutnější prvky a navíc přidáno pole pro změnu jazykové mutace. Před tím měla každá aplikace ve všech aplikacích Tieto Smart Utilities (dále TSU) svoji separátní přihlašovací obrazovku.

Invoice list

Modul AR / Seznam faktur
Na této obrazovce jsem zkombinoval několik stávajících navigačních polí tak, aby přinášela uživateli co nejvyšší přidanou hodnotu.

Top bar

Modrý horní pruh - navigace v rámci TSU, zobrazení menu, označení aplikace, vyhledávání, volba uživatelské role, upozornění systému, nápověda a volba jazyka.

Zákaznické menu - uživatel (pracovník call centra) má k dispozici navigaci v rámci uživatele - naviguje se v jeho fakturách, odběrných místech, smlouvách... Navigace v rámci celé TSU.

Filter

Filtrování výsledků dle fakturující společnosti. Dále jsme upřednostnili zobrazení neuhrazených faktur, protože na ty se zákazníci ptají nejčastěji.

Tabulka

Tabulka - Po kliknutí do záhlaví tabulky lze data z daného sloupce seřadit.

Faktura se může skládat z více pod-faktur. Každá navíc může mít příznaky "Rozdělená", "Sdružená" anebo "Mix" - označeno ikonou.

Call to action

Hlavní tlačítka CTA - uživatel může posunout dobu splatnosti, čas instalace apod. Tato tlačítka jsou zvýrazněna a ukotvena k dolnímu okraji bez nutnosti scrollování.

Seznam faktur je možné také vyexportovat do několika základních formátů

IFF

Modul AR / IFF
Modul IFF umožňuje započítávání poplatků, nedoplatků a přeplatků. Mojí rolí bylo podpořit vizuálně již stávající funkcionalitu. Zjednodušil jsem filtrování návrhem multiselect dropdown boxů. Elegantně jsem také vyřešil příliš velký počet sloupců tabulky, kdy se defaultně zobrazují pouze ty nejdůležitější, ostatní se dají manuálně zapnout/vypnout dle potřeby uživatele.

 

Z důvodu NDA jsou texty, struktura, loga, procesy a další grafické prvky upraveny. Snažím se zde prezentovat, jak pracuji, nikoli ohrozit ničí obchodní tajemství. Děkuji za pochopení.

 

 

Řekli o mně

 

Tomáš je talentovaný profesionál, který má smysl pro detail. Na řešení se dívá z větší perspektivy a dokáže najít více způsobů, jak to vyřešit praktickým způsobem.

Jan Gavenda

Lead Software Developer, Tieto